SÄTERBO HEMBYGDSFÖRENING

För att de nyinflyttade, Krister Eriksson, Sune Larsson och Mats Sjöholm med familjer, skulle bekanta sig med tidigare boende i byn, samlades de till en första kräftskiva 1971 på logen vid Karlsdal. När sedan barnaskaran växte, utökades aktiviteterna med midsommarfester fr. o m 1975 vid Solbacken, Lövsäter och Karlsdal och första luciafesten 1980 i Säterbo småskola.
Efter det pratade de så smått om en gemensam lokal för barn och vuxna.
Fyra grannar (Krister Eriksson, Sune Larsson, Gunilla Sjöholm och Birgitta Rosenqvist) samlades 14 oktober 1981 hos Birgitta för ett första möte inför bildandet av en förening. Vid första större mötet som hölls i Säterbo småskola 20 november 1981 var tio personer närvarande, varvid en kommitté utsågs för stiftande av stadgar. Konstituerande möte hölls i Säterbo Hembygdsförening 10 mars 1982. På så sätt kom Säterbo Hembygdsförening att bildas. Första året var antalet medlemmar 50 vuxna och 22 ungdomar, i dag, trettio år senare, 105 vuxna och 30 ungdomar.

År 1988 flyttade hembygdsföreningen in i Åsby gård. När hembygdsförening flyttade in i Åsby kom man inte bara till en vacker byggnad med ändamålsenliga lokaler, man kom dessutom till en gård, som liksom bygden i övrigt har mycket gamla anor. Den äldsta dokumentationen av namnet Åsby vi känner till är ett testamente upprättat år 1378 i vilket Marta Siggesdotter bland annat skänker en gård "Åsby" till sin make Birger Ulfsson. Under 1400- och 1500-talet förekommer Åsby i handlingar som främst rör prästbordet. Hembygdsföreningen hyr idag Åsby gård av SAAB.

Genom åren har många aktiviteter gjorts. Ett stort arbete som genomförts är en torpinventering av torp runt Säterbo och Tyringe. Arbetet har resulterat i 1100-sidor texter och bilder på torp.
Insamling av gamla bilder från trakten av Hjälmare Kanal och Säterbo har också genomförts, med eldsjälen Lennart Öst som största drivkraft. Detta arbete har resulterat i en unik samling foton som finns i hembygdsgården.

Säterboleden eller Munkagången och Munkastigen som den också kallas, leden som iordningsställts av Säterbo Hembygdsförening, är ca 13 km lång. Den börjar vid Säterbo Kyrka och går via Lugnet på den stig munkarna på medeltiden gick på sin vandring mellan klostren i Arboga och Julita. Därav namnen Munkagången och Munkastigen.

I hembygdsföreningens arkiv finns det en samling gamla kartor, kassettband med intervjuer av gamla människor som bott runt Säterbo och Hjälmare kanal, över 1000 st. bilder, en gammal film som handlar om nedläggningen av Hellby pappersmassefabrik "Den sista balen", mm.

De senaste åren har mycket tid lagts ner på att digitalisera kassettbanden och alla foton. Vi har även tagit fram ett antal bildspel:

- Historien om Hjälmare kanal
- Säterbo socken
- Båtbyggarna i Säterbo

Drivkraften bakom bildspelen är Lennart Öst.

Hembygdsföreningen har under de senaste åren även startat silversmideskurs,
matlagningskurs, datakurs, buggkurs, pubkvällar, loppis, familjeutflykter, träffar för kvinnorna i bygden t.ex.
Även en hemsida finns www.saterbo.se